Ban hành quy định về hoạt động sáng kiến của cán bộ GV, nhân viên các cơ sở giáo dục ...
Số ký hiệu văn bản 1525 SGD&ĐT
Ngày ban hành 17/09/2019
Ngày hiệu lực 17/09/2019
Trích yếu nội dung Ban hành quy định về hoạt động sáng kiến của cán bộ GV, nhân viên các cơ sở giáo dục ...
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo
Người ký duyệt Dương Bích Nguyệt
Tài liệu đính kèm 1525-qd-ban-hanh-hoat-dong-sang-kien-cua-cbgv-nv.pdf