Tin tức mới nhất
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 12
  • Trong tuần: 308
  • Tất cả: 66,634

Nội dung công khai năm học 2019-2020

1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế:

a) Cam kết chất lượng giáo dục:

Tải về

 

b) Chất lượng giáo dục thực tế:

Tải về

 

 

Tải về

2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục:

a) Cơ sở vật chất:

Tải về

 

Tải về

Tải về

b) Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên:

Tải về

 

Tải về

3. Công khai thu chi tài chính:

 

Tải về

 

Tải về

Tải về

 

Tải về

 

Tải về

 

Tải về

 

Tải về

 

Tải về

 

Tải về

 

Tải về

 

Tải về

 

Tải về

 

Tải về

 

Tải về

 

Tải về

 

Tải về

 

Tải về

 

Tải về

 

Tải về

 

Tải về

 

Tải về

 

Tải về

 

Tải về

 

Tải về