Vv Tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19
Số ký hiệu văn bản 711/UBND-VX
Ngày ban hành 27/02/2020
Ngày hiệu lực 27/02/2020
Trích yếu nội dung Vv Tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm 711-UBND-VX.pdf