V/v tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.
Số ký hiệu văn bản 1283 /SGD&ĐT-GDĐH&GDTX
Ngày ban hành 28/07/2021
Ngày hiệu lực 28/07/2021
Trích yếu nội dung V/v tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo
Người ký duyệt Nguyễn Thế Dũng
Tài liệu đính kèm 1283.28721_Tang_cuong_Pc_Covid-19_t20210728032742422_Signed.pdf